در قسمت جنوب غربی پارک KLCC مرکز همایش کوآلالامپور به عنوان یک مکان بسیار مجهز برای بگزاری نمایشگاه های تجاری ، گردهمایی ها و حتی اجرای نمایش قرار دارد . این محل به وسیله یک زیر گذر به مرگز خرید suria KLCC متصل گردیده و در مسیر اصلی آن آکواریم بزرگ KLCC واقع شده است آکواریم با دارا بودن بیش از 5000 گونه ماهی دیگر انواع آبزیان ، محلی برای نمایش سرگزمی های آموزشی مناسب خانواده هاست .

تونل زیر آب این آکواریم با دیواره های شیشه ای و یک گذرگاه متحرک و ماهی های متنوع شامل ببر کوسه، مارماهی ، ماهی های عظیم الجثه آبهای استوایی که در اطراف شما به شنا کردن مشغولند بسیار دیدنی است . زمان غذا دادن به ماهی ها (11 صبح، 30/2 و 30/4 بعد از ظهر ) بهترین زمان برای دیدار از این آکواریم می باشد . بازدید کنندگاان با پرداخت مبلع اضافه تری می توانند در کنار کوسه ها و تحت نظارت به غواصی بپردازند . طرفداران حقوق حیوانات ممکن است این مکان را فاقد صلاحیت لازم تشخیص بدهند . در حالی که به نظر می رسد آبزیان از فضای کافی برای آزادانه شنا کردن برخورداند ، مارها،غورباقه های درختی و دیگر گونه های کوچک جنگلی در محفظه های شیشه ای نگهداری می شوند .

ساعات بازدید : روزانه 11صبح الی 8 بعد از ظهر ، آخرین وقت پذیرش روزانه تا ساعت 7 بعد از ظهر و دارای هزینه ورودی